Details Casus

  • Naam
  • Geplaatst
   July 01 , 2016
  • Titel
   Zwemmen in chloor
  • Vragen Categorie
  • Beschrijving Is het verstandig om te zwemmen in binnenbad met chloor. Ik heb last van de dampen. Wellicht vanwege de ouderdom.
  • Symptomen
   •   - Locatie
    Asmatisch in het zwembad
   •   - Omschrijving
    Blanco
   •   - Frequentie
    Blanco
   •   - Interacties
    Blanco
  • Voornaamste zorgen
   Blanco